Nå verves det så det suser i Sør-Trøndelag. - Fagforbundet

Nå verves det så det suser i Sør-Trøndelag.

Vi ligger på 113,1% av måloppnåelsen som forbundet har satt opp for oss på august. Det er kjempebra. I forhold til måltallet på 1.400 innmeldinger i 2006 ligger vi bare 8.1% bak. Dette viser at fagforeningene tar verving på alvor.

Det verves også mye ungdom. Sør-Trøndelag har over 1200 ordinære medlemmer som er yngre enn 30 år.

Det er også gledelig at medlemstallet totalt i forbundet er økende. Fra mars og til september har stigningen gått bratt oppover. Oppi alt dette må vi ikke glemme de medlemmene vi allerede har. Medlemspleie er fortsatt viktig. Vi må gi tilbud til og ta vare på de medlemmene vi har. Fornøyde medlemmer verver nye medlemmer.


IDEBANKEN

En fagforening legger meget stor vekt på alt det positive som Fagforbundet får til på alle nivå. De skryter og markedsfører dette. Verving er tema på alle samlinger for tillitsvalgte. Foreninga har laget en brosjyre som deles ut til potensielle medlemmer sammen med eks nøkkelring. I samtale med nytilsatte fokuseres det kun på det positive som gjøres samt viktigheten av å ha ei fagforening i ryggen hvor man kan få hjelp. Det fokuseres også på det arbeidet HTV, leder og seksjonene gjør. Samtidig blir det fortalt om den innflytelsen fagforeninga har gjennom samarbeide med politikerne i kommunen.

Det å være tilstede under intervju er en høyt prioritert oppgave. Der viser de at fagforeninga er tilstede og synliggjør seg på denne måten.

De drar også ut på arbeidsplassbesøk på kveldstid dersom det er ønskelig. Foreninga har en egen avis som kommer ut 4 ganger i året.