INVITASJON TIL FAGDAGER FOR DEG SOM JOBBER I BUFETAT - Fagforbundet

INVITASJON TIL FAGDAGER FOR DEG SOM JOBBER I BUFETAT

Det inviteres til fagdager medlemmer ansatt i BUFetat. Fagdagene arrangeres på Quality hotell, Stjørdal, 12.-13. september 2018.

LO Stat inviterer til fagdager for tillitsvalgte og medlemmer i Bufetat region Midt-Norge.

 

Målgruppe: Medlemmer i Fagforbundet og FO ansatt i Bufetat Region Midt-Norge.

 

Søknadsfrist: 15. august

 

Kursplakaten kan lastes ned her. Mindre endringer i programmet kan forekomme.

 

Påmelding her: http://www.lostat.no/kurs-i-trondelag-more-og-romsdal/morgendagens-bufetat-article2590-275.html

 

Fagdagene med overnatting er gratis, du får også dekket billigste reisemåte.  Permisjon for å delta søkes etter Hovedavtalens § 39 for tillitsvalgte, og HA § 40 for andre medlemmer.