Innbyggerne skal merke forbedringer (Pressemelding 23.10.06) - Fagforbundet

Innbyggerne skal merke forbedringer (Pressemelding 23.10.06)

- Jeg er veldig glad for at vi er enige om å styrke innsatsen for kvaliteten på de offentlige tjenestene, sier Jan Davidsen, leder i Fagforbundet etter at det er inngått en samarbeidsavtale om Kvalitetskommuner.

- Denne samarbeidsavtalen mellom Staten, ved tre departementer, arbeidsgiversiden og arbeidstakerorganisasjonene gir grunn til optimisme. Både de folkevalgte og de ansatte i kommunene får nå en ekstra stimulans til gjennomføring av kvalitetsforbedrende tiltak, sier Davidsen.

- Innbyggerne skal spesielt merke konsekvensene gjennom bedre pleie- og omsorgstjenster og i oppvekstsektoren. Men avtalen kan utvides til andre sektorer, og kvaliteten på alle områder skal bli bedre, mener Davidsen.

Samarbeidsavtalen bygger på allerede eksisterende tiltak og initiativ for kvalitetsøkning. Med denne avtalen går partene et skritt lenger og oppretter et felles sekretariat for kvalitetsarbeidet, samtidig som det medfølger 20 millioner kroner. De økte bevilgningene til kommunene over Statsbudsjettet for 2007, gjør det mulig å få kvalitetskommuner. 

Kvalitetsarbeidet forankres ytterligere gjennom en tekst i den nye Hovedavtalens §4, Partssammensatte utvalg. Her står det blant annet at kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak skal drøftes i halvårlige møter.

- At denne teksten er tatt inn i Hovedavtalen, understreker at alle har ansvar for å skape kvalitetskommuner. Slik får de ansatte rett til å delta i og legge premissene for kvalitets- og fornyingsarbeidet. Det beste resultatet får vi i et samarbeid mellom ansatte, folkevalgte og innbyggere, sier Davidsen.

Et viktig mål for Kvalitetskommune-prosjektet er redusert sykefravær. Davidsen mener at dette vil være en naturlig konsekvens av kvalitetsarbeidet.

- De ansatte er kommunenes viktigste ressurs. Ved å lytte til, og bruke deres erfaring og kompetanse, vil resultatet både bli bedre arbeidsplasser og bedre tjenester, sier Fagforbundets leder.

For mer informasjon,
Tone Zander, informasjonssjef i Fagforbundet, 90 85 50 63

Gå også inn på www.sammenforkvalitet.no og les om Fagforbundets kvalitetskampanje.

Les også om saken på fagbladet.no

Pressemeldingen er vedlagt til høyre i pdf-format

Dokumenter