Verving september 2006 - Fagforbundet

Verving september 2006

Tallene for september for Sør-Trøndelag viser at også denne måneden gjør vi det meget bra. Vi er det nest beste fylke i landet. Det er bare Østfold som er bedre enn oss. Vi hadde en måloppnåelse på 115.7% i september.

Det betyr at vi ligger på 95.1 % i forhold til å oppnå målet med å øke medlemstallet med 1.400 nye medlemmer i 2006. DET SKAL VI GREIE!

Den vanligste grunnen til å ansatte ikke er medlem, er at ingen har spurt de om de vil organisere seg. Dette må vi gripe fatt i, og gjøre noe med.
Det viktigste er at ansatte er organisert, så i første omgang bør arbeidet rettes mot de uorganiserte.


Fagforeningene kan få problemer med å skaffe navnene, men dersom plasstillitsvalgte har ajourførte lister over sine medlemmer, kan de jo lett se hvordan det ligger ann på sin arbeidsplass.

Kartleggingsfasen er vanskelig og den krever en del arbeid. Det vil nok variere fra sted til sted hvor lette eller vanskelig det er å skaffe oversikten over ansatte.


NOEN GODE RÅD

 

- IKKE GAP OVER FOR MYE

- VELG UT BESTEMTE MÅLGRUPPER

- FINN UT HVA MÅLGRUPPENE TRENGER OG MÅLRETT AKTIVITETEN

- LAG EN KLAR OG OVERSIKTLIG AKTIVITETSPLAN

- LAG GODE SYSTEMER FOR OPPFØLGING

- DISKUTER VERVING PÅ HVERT STYREMØTE