Verving oktober 2006 - Fagforbundet

Verving oktober 2006

Tallene for oktober viser at Sør-Trøndelag hadde en netto økning på 41 nye medlemmer. Vi ligger på en delt 3. plass når det gjelder økning hittil i år.

Det resultatet er det all grunn til å være stolt av. Sør-Trøndelag har nå 19 690 medlemmer og er det 5. største fylke i landet.

Aktive fagforeninger gir gode vervemuligheter. Når arbeidstakerne ser at fagforeninga ordner opp for medlemmene sine, gir dette et godt utgangspunkt for å få flere medlemmer. I tillegg må vi gå rett på sak og spørre nytilsatte og uorganiserte om de vil bli medlem. En passiv fagforening verver ikke like lett.

Innenfor forbundets organisasjonsområde er det mange som jobber deltid, mange uten fast ansettelse og lærlinger. Det viser seg at disse gruppene i større grad er uorganiserte, enn de som jobber fast heltid. Disse må derfor taes med når vi planlegger verveaktiviteten og setter oss mål for vervingen.

 

NOEN GODE RÅD

 

√ HVOR ER VERVEPOTENSIALET?

√ HVEM SKAL GJØRE ARBEIDET?

√ HVILKE MÅL SKAL VI SETTE OSS?

√ HVORDAN SKAL VI NÅ DISSE MÅLENE?

√ HVA HAR VI AV ØKONOMISKE OG MENNSEKELIGE RESSURSER?

 

 

 

Har du en ide eller noen gode råd du vil dele med andre?

Ta kontakt