Verving november 2006 - Fagforbundet

Verving november 2006

Tallene for november viser at Sør-Trøndelag også denne måneden hadde en økning. Riktignok ikke så stor som tidligere, men vi øker medlemstallet.

VERVING NOVEMBER 2006

 

Tallene for november viser at Sør-Trøndelag også denne måneden hadde en økning.  Riktignok ikke så stor som tidligere, men vi øker medlemstallet. 

Ungdomsarbeidet i Sør-Trøndelag bærer frukter. Det viser at vi har et aktivt Ungdomsutvalg.  Selv om de synes de jobber tungt i perioder, så gir den aktiviteten de har resultater.  Det å satse på ungdommen, er å satse på fremtiden vår.  Uten dem har vi et stort problem.  Det finnes mange fine ungdommer i forbundet som gjør en kjempejobb på alle nivåer.

  

IDEBANKEN

Ei fagforening i Sør-Trøndelag har gjennomført arbeidsplassbesøk til alle sine arbeidsplasser.  De har i alt ca. 30 stk.  Styret fordeler dette arbeidet mellom seg og reiser ut to og to.  Plasstillitsvalgte gjør avtale med ledelsen og er selvsagt med.  De har med seg krus med foreningens logo til alle medlemmene samt andre strøartikler.  På denne måten blir de synlige på arbeidsplassene.  Dette tiltaket blir det satt stor pris på. Noen steder går de rundt og treffer medlemmene sammen med plasstillitsvalgte, andre plasser kan det gjennomføres korte møter.  Lederne er positive til denne aktiviteten. Medlemmer fra andre organisasjoner gir tilbakemelding om at de kunne tenkt seg det samme opplegget fra sin organisasjon.  De får mange innmeldinger etter en slik runde og noen skifter forbund.

 

Foreningen har også andre aktiviteter som gjør dem synlig. Dette medfører også nye medlemmer.  De har hatt yrkesfaglig minimesse samt andre yrkesfaglige tilbud som blir godt mottatt av medlemmene.

 

Vil gjerne benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for innsatsen i året som nå er i ferd med å gå over i historien.

 

Har du en ide du vil "sette i banken"?

Ta kontakt !