Nytt fra vervefronten nr. 1/2007 - Fagforbundet

Nytt fra vervefronten nr. 1/2007

I nyhetsbrevet kan du bl.a. lese om medlemsutviklingen. 2006 ble et år hvor Fagforbundet totalt sett økte med 4 254 medlemmer til 290 273. Videre nevnes vervekurs, ny og bedre hjemforsikring og et nytt medlemstilbud: datakortet.

MEDLEMSUTVIKLING

2006 ble et år hvor Fagforbundet totalt sett økte med 4 254 medlemmer til 290 273.

Dette er noe helt annet en hva situasjonen var 2. januar 2006 hvor vi hadde lagt bak oss et år hvor vi hadde mistet 3 862 medlemmer. Vi mangler nå kun 1 042 medlemmer på å slå den gamle medlemsrekorden fra november 2004!!

Gjennom felles innsats i 2007 kan vi styrke verveinnsatsen og medlemsservicen ytterligere ved å være synlig på arbeidsplassen og i media, være nær medlemmene ved å ha tillitsvalgte på alle tariffområder og vise at vi er stolte av forbundet og den jobben vi gjør for medlemmene.
 

NYTT ÅR, NYE PLANER OG MULIGHETER - HVA MED ET VERVEKURS?

Vi benytter anledningen nå, i begynnelsen av året, til å minne om vervekurset som er et av temakursene i Fagforbundets tillitsvalgtskolering. Målsettingen med dette kurset er at Fagforbundets tillitsvalgte gjennom skolering og praktisk trening skal bli trygg på tillitsvalgtrollen i vervesammenheng. Deltakerne skal i etterkant være godt skolerte og bevisst sin rolle og oppgave som verver. Kurset er gjennomført i flere fylkeskretser og fagforeninger med gode tilbakemeldinger. Ta kontakt med fylkeskretsens opplæringsansvarlig for mer informasjon og eventuell hjelp til gjennomføring av kurset.

 

LOfavør KOLLEKTIV HJEMFORSIKRING - blir enda bedre!!

Fra 1. januar 2007 er Fagforbundets kollektive hjemforsikring betydelig forbedret. Toppsikringen som vi tidligere måtte tegne i tillegg er nå inkludert i den nye kollektive hjemforsikringen sammen med enda flere fordeler. Dette gjøres med kun kr 1,- i økning - til kr 60,- per måned.

Alle våre medlemmer har således fått en mye bedre forsikringsordning, og de som tidligere har hatt toppsikring sparer faktisk kr 201,- i året på dette.

Les mer her om LOfavør

 

NYTT ÅR -  NYE SATSER OG BETINGELSER - NYTT MATERIELL?

Fra 1. januar 2007 har som nevnt ovenfor LOfavør kollektiv hjemforsikring økt fra kr 59,- til kr 60,- per måned. Stønadskassen og OU-fondsavgiften er forsatt på henholdsvis

kr 15,- og kr 21,-.

Fagforbundets gruppeforsikring er endret til kr 255 (kr 252,- ved avtalegiro).

 

Det vil ta litt tid før disse endringene blir rettet opp i alt vårt informasjons- og vervemateriell. I en periode nå vil det derfor være svært viktig å påse at vi opplyser om disse endringene når vi bruker "gammelt" informasjons- og vervemateriell.

 

VEIEN TIL NYE MEDLEMMER GÅR GJENNOM MAGEN

Fagforbundet Oslo har hver dag i nesten to måneder vist synlighet og nærhet på arbeidsplassene i Oslo. Med sunne matpakker og et godt smil bør veien til medlemskap bli kortere håper Fagforbundet i Oslo.

Les mer her.

 

TRYGGHET I FELLESSKAPET 2007

LOs organisasjonsoffensiv Synlighet - Nærhet - Stolthet (SNS) vil i år bl.a. markeres sammen med at Kollektiv Hjem er 40 år. Det vil i perioden april - juni legges opp en kombinert verve-, profilerings- og trygghetskampanje ut på arbeidsplassene. Trygghet i fellesskapet skal signalisere fagbevegelsen som trygghetsskaper for medlemmet både på jobb og i hjemmet. Det er LOs distriktskontorer og LOs lokalorganisasjoner som tilrettelegger for forberedende møter slik at lokale aktiviteter er best mulig planlagt. Her må vi som største forbund i LO familien være med å sette vårt preg på kampanjen. Mer informasjon vil følge.

 

DATAKORTET - NYTT MEDLEMSTILBUD

Fagforbundet undertegnet 26.november 2006 avtale med Datakortet AS og AOF med tilbud til medlemmer av Fagforbundet om å ta førerkort for PC. Datakortet er det norske navnet på verdens mest utbredte sertifisering av grunnleggende IT-kompetanse (ECDL, European Computer Driving Licence)

Les mer her.