Det er en ære å være veileder for en lærling - Fagforbundet

Det er en ære å være veileder for en lærling

Dette var et viktig budskap fra seksjonskonferansen i Sør-Trøndelag. Seksjonskonferansen for alle seksjonene ble avholdt i tiden 24. - 25. januar på Quality Panorama Hotel på Tiller i Trondheim. Det møtte totalt 109 delegater.

Børge Tingstad, seksjonsleder i SST, ønsket velkommen før han gå ordet til fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad, som bl.a. sa at seksjonene er en av bærebjelkene i forbundet vårt. Det yrkesfaglige arbeidet som gjøres i seksjonene er meget viktig.

 

Jon Egeli, nestleder i Seksjon helse og sosial sentralt, holdt ett innlegg om den politiske situasjonen, kunnskapsløftet og EUs tjenestedirektiv. Hans foredag finner du som vedlegg.

 

Etter innleggene var det debatt. Fra talestol ble det snakket om viktigheten om at kommuner og virksomheter tar inn lærlinger og lovfesting av lærlingeplasser. Etter 2 år på videregående skole er det veldig mange ungdommer som ikke får læreplass i bedrift og må ta sin "læretid" på skolebenken. Skolen kan aldri erstatte 2 år som lærling i bedrift. Vi kan ikke godta at vi får ett A og B lag med fagarbeidere. Børge Tingstad sa bl.a. "DET ER EN ÆRE Å VÆRE VEILEDER FOR EN LÆRLING". En av begrunnelsene for at virksomheter ikke tar inn lærlinger er at de har ikke tid, det tar for mye ressurser å være veileder for dem osv. Disse ungdommene er morgendagens fagarbeidere, og vi er med på å bestemme kvaliteten på dem med å gi dem gode læreplasser og veiledere.

 

Etter dette delte konferansen seg i de fire seksjonene, som avholde sine seksjonskonferanser med bl.a. valg av nye seksjonsstyrer for perioden 2007 - 2009.

 

Om kvelden var det felles middag og sosialt samvær.

 

Gunn Elin Flakne, nestleder i fylket åpnet dag to med morgenstund om de gyldne øyeblikk og ba oss om å ta være på disse i vår travle hverdag.

 

Grete Yri Auestad fra SST snakket om de forskjellige faggruppene i Fagforbundet og hva dem jobber med.

 

Forsamlingen fikk en grundig gjennomgang av organisasjons- og evalueringsprosjektet av Jan Rudy Kristensen fra organisasjonsavdelingen. Fagforbundet må være tydelig i yrkesorganiseringen. Det er 2 viktige ting for suksess: fokus på yrke og gode tillitsvalgte i alle områder, var hans hovedbudskap.

 

Til slutt fikk vi en innføring i Fagforbundets Kvalitetskampanje.

 

Overheadene som Jan Rudy brukte finner du som vedlegg, samt avtalen om kvalitetskommuner.

 

Dokumenter