Fylkesmøte 2007 - Fagforbundet

Fylkesmøte 2007

Fagforbundet Sør-Trøndelag avholdte sitt 2. ordinære Fylkesmøte.

Ca. 100 delegater var samlet på Røros i tiden 27. - 28. mars. Valgene er avholdt, og ledelsen fikk fornyet tillit.  Ole Roger Berg ble innvalgt som nytt styremedlem og Kristin Sæther som nytt varamedlem.   Det har vært stor aktivitet og gode debatter, spesielt under behandlingen av fylkeskretsens strategiplan. Veldig positivt at så mange tar ordet og deltar i samfunnsdebatten.

Om kvelden den 27. mars var det festmiddag med vår nestleder Gunn Elin Flakne som toastmaster. En ekte rørosing, Leif Hagen, stod for kveldens underholdning. Våre nabofylker i nord og sørvest var representert med Brit Gulli Rones fra nord og Terje Holmedal fra sørvest. Kontorets 3 ansatte, Elisabeth Eidem, Else Thorstensen og Liv Reklev Bolme (Liv var ikke tilstede) fikk overrakt gaver fra Flkesstyret for god innsats i året som er gått. Til slutt holdt Roger Mogseth en forrykende "takk-for-maten-tale" på "langbånd". Hele talen finner du i vedlegget!

Dokumenter