Vi ønsker fortsatt NY KURS med det rød-grønne flertallet! - Fagforbundet

Vi ønsker fortsatt NY KURS med det rød-grønne flertallet!

Fagforbundet har ikke vendt det rød-grønne flertallet ryggen slik Adresseavisa skriver den 18.april 2007. Fagforbundet mener at det rød-grønne flertallet i de siste åra har oppfylt sine konkrete valgløfter på de fleste områder.

De 2 sykehjemmene Moholt og Ranheim er rekommunalisert. Det kommunale foretaket Trondheim Byggservice er blitt en kommunal enhet. Planene for å gjøre Trondheim Bydrift til et kommunalt foretak er stoppet. Renovasjonen på vestbyen er tilbakeført til Renholdsverket. Utbygging og vedlikehold av barnehager og skoler er ivaretatt.

 

Samarbeidsavtalen mellom ordfører, rådmannen og 24 fagorganisasjoner, som klart å tydelig sier at i stedet for å privatisere skal de ansatte trekkes med i endrings - og omstillingsarbeidet, dette er gjort mot blant annet stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet som i 14 år forsøkte å privatisere, utskille og konkurranseutsette det som var mulig å skille ut. Heldigvis for byens befolkning ble det stoppet i 2003 ved at vi fikk en ny kurs.

 

Fagforbundet er ikke fornøyd med de rød-grønnes innsats på helse og velferdssida. Vi mener at det burde ha blitt satt inn flere ressurser på dette området og vi er ikke fornøyd med at kommunen ikke har klart å gi de som ønsker det større stillingsandeler. Vi er også uenige med flere i den rød-grønne alliansen som mener at interkommunale selskaper er gode løsninger.

 

Vi mener at Høyre og Fremskrittspartiet sitt benkeforslag i siste formannskapsmøte om en satsing på 120 millioner kroner, på helse og velferd er useriøst. Vi kan ikke gå med på at en slik satsing settes opp mot andre tjenester i Trondheim Kommune, som blir konsekvensen av deres forslag – dårligere barnehager og skoler, mindre kulturmidler og nedskjæringer på driftsida.

  

 

Kristin Sæther

Leder
avd 174        

Fagforbundet

Edvin Helland

Leder
avd 738

Fagforbundet

Roger Mogseth Leder
avd 008

Fagforbundet

Edel Danielsen Leder
avd 089

Fagforbundet

Harry Kallar Leder
avd 069

Fagforbundet