Kjemper for sykehuset (Adresseavisen 02.05.2007) - Fagforbundet

Kjemper for sykehuset (Adresseavisen 02.05.2007)

Foretakstillitsvalgt Sigmund Eidem ved St. Olavs Hospital har gått i 1. mai-tog i alle de år. Han mener 1. mai er en gylden sjanse til å vise et viktig standpunkt.

Sammen med drøyt 2050 andre hadde han møtt opp i skolegården til
Trondheim Katedralskole for å delta i markeringen av arbeidernes dag. Under parolen *Ingen kutt på St. Olav* ønsket Sigmund Eidem
og flere andre medlemmer i Fagforbundet å markere motstanden mot
de økonomiske kuttene ved St. Olavs Hospital.
- En parole løser ikke problemene, men jeg synes likevel at 1. mai er en gylden sjanse til å markere vårt syn på kuttene på St. Olav, sier Eidem.  Han viser til de 275 millioner kronene til Helse Midt fra regjeringen, og hvor mesteparten av pengene trolig går til å dekke underskuddet på St. Olavs.
- Dette er begynnelsen på noe nytt. Jeg tror ikke de rødgrønne
tør å gå på et nytt valg uten å gjøre noe mer for St. Olav, sier Eidem.