Ny og bedre kurs med Rita og co. (Adresseavisen 02.05.2007) - Fagforbundet

Ny og bedre kurs med Rita og co. (Adresseavisen 02.05.2007)

I sin 1. mai-tale på Torvet ba Fagforbundets leder Jan Davidsen befolkningen bruke stemmeretten ved høstens kommunevalg slik at de rødgrønne beholder makta i Trondheim.

Davidsen var hovedtaler på Torvet etter 1. mai-toget i går   ettermiddag, og fokuserte blant annet på viktigheten av å stemme   ved lokalvalget 10. september. Davidsen pekte på de positive   endringene som har skjedd etter at vi fikk rødgrønn regjering og etter at et rødgrønt flertall overtok makta lokalt i Trondheim i 2003.  
- Hadde Høyre og Frp fått styre Trondheim ville mye sett   annerledes ut: Flere sykehjem ville trolig blitt satt ut på anbud, og stoppeklokkeomsorgen ville for alvor ha kommet til Trondheim. Trondheim Kino ville ha vært solgt, påpeker Davidsen.  Med de rødgrønne  - Ap, SV og Sp  - ved makta har Trondheim derimot fått til mye  - til felles beste:
- Trondheim har i motsetning til Oslo og Bergen fått til full
barnehagedekning. Rita og co. reduserte prisene på bussbilletter,
et tiltak som økte antallet kollektivreisende med 500 000 per år.
Siden 2003 er det foretatt en formidabel rehabilitering av skoler, uttaler Davidsen.

Forbundslederen fokuserer også på den gode kommuneøkonomien som følge av regjeringsskiftet.

- Hadde Erna Solberg fått fortsette som kommunalminister ville det fortsatt ha vært smalhans i Kommune-Norge, mener Davidsen.  I tillegg til å oppfordre til fortsatt støtte til de rødgrønne både ved lokalvalg og neste stortingsvalg, tok Jan Davidsen opp andre aktuelle utfordringer som berører ansatte i norsk arbeidsliv. Kampen for å beholde avtalefestet pensjon (AFP) var ett av temaene. AFP gjør det mulig for arbeidstakere å gå av med pensjon ved fyllte 62 år. Kampen for at flere  - særlig kvinner - skal få jobbe heltid i stedet for deltid var også et sentralt punkt i talen.
- På sykehuset Innlandet er det et medlem som har 3,26 prosents
stilling. Det skal mange ekstravakter til her for å kunne forsørge seg og sine. Kampen for ekstravaktene er slitsom og ikke minst ødeleggende for arbeidsmiljøet. Slik kan vi ikke ha det, proklamerer Davidsen foran et applauderende publikum.