Ferieoversikt Fylkesstyret/fylkeskontoret sommeren 2007 - Fagforbundet

Ferieoversikt Fylkesstyret/fylkeskontoret sommeren 2007

Fornavn

Etternavn

Ferieuker

Arne Jan

Skjerdingstad

30, 31 og 32

Gunn Elin

Flakne

29, 30, 31 og 32

Judith

Refsnæs

27, 28, 29 og 30

Solfrid A.

Løvseth

30, 31, 32 og 33

Ole Roger

Berg

31, 32 og 33

Grete

Mosand

28, 29, 30 og 31

Børge A.

Tingstad

26, 27 og 28

Sverre

Tangen

28, 29 og 30

Trygve

Eliassen

26, 27, 28 og 29

Tarjei

Leistad

28, 29, 30 og 31

 

 

 

Liv

Reklev Bolme

30, 31 og 32

Else

Thorstensen

19, 27 og 28

Elisabeth

Eidem

21, 22 27, 28 og 29