Endelig fikk vi medlem nr. 20 000! - Fagforbundet

Endelig fikk vi medlem nr. 20 000!

19. desember 2007 kunne Fagforbundet Sør-Trøndelag registrere medlem nr. 20 000. Det var Grete Yri Auestad, leder av avd. 104 Trøndelag Teatertekniske forening, som vervet Ophelia Anane Ofori.

Ophelia jobber som renholder på teateret. I tillegg jobber hun 1 dag i uka på kulturkafeen ISAK. Der jobber hun for organisasjonen RABITA som hjelper enslige unge asylsøker med bl.a. leksehjelp og matlaging, samt oppbygging av sosiale nettverk.

 

Ophelia kom til Norge og Trondheim fra Ghana for 15 år siden. Der jobbet hun i 7 år som barne- og ungdomsarbeider. Hun ønsker å få godkjent/videreutdannet seg innen sitt fag, slik at hun kan fortsette å jobbe som barne- og ungdomsarbeider. Ophelia er selv mor til 5 gutter i alderen 6 til 15 år.