Streik ved Sentrum Røntgeninstitutt - Fagforbundet

Streik ved Sentrum Røntgeninstitutt

Ved arbeidstiden begynnelse 22. februar tok Fagforbundet ut sine medlemmer i streik. Instituttene i Stavanger og Bergen har allerede streiket en uke. Les mere om streiken på NRK Trøndelag.