Nesten 1. mai i februar! - Fagforbundet

Nesten 1. mai i februar!

Streikens første uke ble markerte med over 20 faner og svært mange fremmøtte.

"Vi streikende står til vi dætt",sa tillitsvalgt Hans Hottran i dag på fanemarkeringen utenfor Sentrum Røntgeninstitutt til de ca 100 fremmøtte. Han takket for all støtte de har fått. Bare positive tilbakemeldinger fra forbipasserende. "Det er kaldt å stå her, men all støtten holder oss varme".

 

Det ble holdt flere appeller til støtte for de 5 streikende i Trondheim; Arne Byrkjeflot fra LO Sør-Trøndelag, Jomar Kvitland fra Jernbaneforbundet hadde med hilsning og støtteerklæring fra LO Stats konferanse på Stjørdal. Til slutt holdt streikeleder Kristin Sæther fra Fagforbundet sluttappell.