- Sørgelig med stopp for 6-timersdag - Fagforbundet

- Sørgelig med stopp for 6-timersdag

Det er sørgelig at Trondheim parkering stopper et prosjekt som har vist seg å fungere godt, sier Fagforbundets leder i Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen.

Fra 1. september må 20 trafikkbetjenter i Trondheim gå tilbake til gammel arbeidstid etter to år med 6-timersdag.

Vellykket
En Sintef-rapport har konkludert med at forsøket er vellykket. De ansatte er mer fornøyd, overtiden er redusert og produktiviteten er oppretthold. Klagene er heller ikke blitt flere.

– Når en arbeidsgiver setter i gang et prosjekt, må vi kunne forvente at den tar konsekvensene av en positiv evalueringen når det skal besluttes om tiltaket skal videreføres eller ikke. Å gjøre det stikk motsatte vitner ikke om stor seriøsitet, sier Guldbrandsen.

– Vi har mellom 50 og 60 ansatte i hele bedriften. Hvis vi skulle ha fortsatt, måtte vi ha utvidet ordningen til alle. Det hadde krevd en mye større gjennomgang av bedriftens organisering, sier styreleder Elin Kvikshaug.

Svært skuffet
Trafikkbetjentene er svært skuffet fordi de ikke får lov til å fortsette et prosjekt som har vist seg å fungere meget godt.

– Jeg syns styrets begrunnelse er svak, sier Fagforbudets hovedtillitsvalgt, Vibeke Hagen til Fagbladet.

Hun mener alle ansatte over tid kunne dratt nytte av at trafikkbetjentene jobbet i en turnus med 6-timersdag som en permanent ordning: – Nå som alle er tilbake på ordinær arbeidstid, tror jeg det vil bli mye vanskeligere å gjennomføre redusert arbeidstid for alle enn hvis en gruppe allerede hadde hatt ordningen.

– Da vi begynte prosjektet, la vi om en del rutiner som ga bedre flyt og mer effektivitet i arbeidsdagen. Dette ønsker bedriften å videreføre, men det lar seg ikke automatisk gjøre når vi utvider arbeidstiden.

– Jeg syns det er merkelig at bedriften starter et slikt prosjekt, og så legger det ned når det har vist seg å være vellykket, sier Vibeke Hagen.