Veggavis nr. 8 2008 - Fagforbundet

Veggavis nr. 8 2008

LO i Trondheim har planlagt en rekke aktiviteter i form av representantskapsmøter, dag- og helgekonferanser og aksjoner.