Veggavis nr. 9 2008 - Fagforbundet

Veggavis nr. 9 2008

Ja til Norsk Stål sine planer om utvidet virksomhet på Nyhavna.

Planene er viktige for å videreutvikle Nyhavna for tung næringsvirksomhet med industri-, verksted- og lagervirksomhet og at havna med sjøtransport utvikles som nasjonalt transportknutepunkt, i tråd med gjeldende kommunedelplan. Nyhavnabedriftenes syn på sin aktivitet nå og fremover, må være hovedmomenter i kommunens plan- og tilrettelegging for næringsutvikling i området. Vi forventer at Trondheims politiske flertall er positive til Norsk Ståls planer i tråd med løfter fagbevegelsen fikk før kommunevalget 2007.

Les mer.