Tillitsvalgte som støtte for medlemmer i vanskelige livsprosesser - Fagforbundet

Tillitsvalgte som støtte for medlemmer i vanskelige livsprosesser

Arrangeres i Trondheim 2. og 3. desember 2010. Sted/Tid: Quality Hotel Augustin med start kl. 1030 første dag. Påmeldingsfrist 15. november.

Mål:
Kurset skal bidra til at det blir lettere for den enkelte tillitsvalgte å møte medlemmer og bidra i forhold til dem som er inne i en eller annen form for personlig krise, enten privat, på jobb eller i en kombinasjon av dette.

Innhold:

  • Hvilke krisestuasjoner kan man møte som tillitsvalgt?
  • Hva gjør vi når lov- og avtaleverk ikke strekker til?
  • Om møtet med selve medlemmet – øvelse på det gode møtet
  • Når kan man hjelpe – når kan man ikke hjelpe?
  • Hvem kan hjelpe oss videre?
  • Om å ta vare på seg selv og egne følelser som hjelper og medmenneske

Veileder:
Geir Myklebust (AOF)

Økonomi:
Fagforbundet Sør-Trøndelag dekker utgiftene til kurset og evt. opphold. Fagforeningene betaler evt. reiseutgifter.
Ved tapt arbeidsfortjeneste utbetales stipend etter AOFs satser, kr. 100,- pr time. Stipendet er skattefritt.  Blir du trukket i lønn må du medbringe original bekreftelse på antall timer du blir trukket i lønn. Kopi av permisjonssøknaden din, der det fremgår at  du har søkt permisjon med lønn og fått avslag fra arbeidsgiver.

Påmelding til Fagforbundet Sør-Trøndelag innen 15.november 2010.
Bruk vedlagte påmeldingsskjema!

Hvis kurset blir fullbooket, vil vi prioritere deltakelse fra alle påmeldte fagforeninger først.

Med hilsen
FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

Tarjei Leistad/sign

Dokumenter