God stemning på representantskap - Fagforbundet

God stemning på representantskap

Fylkesordføreren snakker til representantskapet
Fylkesordfører Tore O. Sandvik snakker til representantskapet (Foto: Tarjei Leistad)

Ca 90 representanter fra fagforeningene og seksjonene samlet seg på Røros for å avholde representantskapsmøte i fylkeskretsen. Temaene strakte seg fra internasjonalt arbeid til fagligpolitisk arbeid. Fylkesordfører Tore O. Sandvik og stortingsrepresentant Snorre Valen gjestet representantskapsmøtets andre dag.

Første dag av konferansen startet med kompetansesenteret ved Marius Granås som tok en gjennomgang av årets tariffoppgjør på de forskjellige avtaleorådene forbundet har. Representanstskapet bifalte Granås rosende ord til de tillitvalgtes innsats under streiken på KS området med stor applaus. Videre vedtok representantskapet en endret organisering av grunnskoleringens Fase 2 i Sør-Trøndelag.

Tilhørerne ble mer grepet av alvor og følelser når opplæringsansvarlig Tarjei Leistad fortalte fra sin tur til åpningen av Fagforbundets barneby i Huambo, Angola. Viderer orienterte også Leistad fra fylkesstyrets arbeid med internasjonal solidaritet, han kom også inn med en rapport fra turen til fylkeskretsens prosjekt ved et sykehus i St.Petersburg. Nytt og gledelig er de nye og sterke båndene som ble opprettet med fagbevegelsen der borte.

Til middagen første dag ble den årlige auksjonen til inntekt for aksjonen vår i St.Petersburg avholdt. Denne gangen var det Fagforbundet Hitra som nådde helt fram og fikk tilslaget på nissen. 7000 kr ble samlet inn under denne auksjonen.

Andre dag ble en fagligpolitisk dag. Fylkesordfører Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet og SVs stortingsrepresentant Snorre Valen innledet om den politiske situasjonen. Salen var opptatt av det fagligpoltiske arbeidet, og nevnte saker som avhjemling av sykehjemsplasser, anbud i kollektivtrafikken, uførepensjon og bemanning ved skolene.

Tilslutt vedtok representantskapet 5 uttalelser.

Dokumenter