Samhandlingskonferanse hovedtillitsvalgte og hovedverneombud - Fagforbundet

Samhandlingskonferanse hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

HTV HVO Samhandlingskonferanse
Engasjerte deltakere diskuterer arbeidsmiljø og arbeid. (Foto: Tarjei Leistad)

17.-18. novmeber samlet hovedverneombud og hovedtillitsvalgte i bedrifter og kommuner i Sør-Trøndelag seg til en samhandlingskonferanse.

Første dag av konferansen ble brukt til forelesning og diskusjon om rollefordelingen og samspillet mellom hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Arbeid i arbeidsmiljøutvalget ble også diskutert. Forsamlingen var ivrige deltakere, og diskusjonen ble oppfattet som svært nyttig og meningsfull.

- Fokus på rollefordelingen og arbeidsmiljøutvalget var veldig bra. Flott at tema traff så bra både til hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Jeg har fått flere innspill til hvordan vi bedre skal jobbe sammen i arbeidsmiljøutvalget, sier Ove Sørtømme, hovedverneombud i kirkelig fellesråd i Trondheim.

Senere ble tema som ressursbruk i jobben, og kollegiale forhold diskutert. Konferansen fikk også besøk fra Mental Helse som snakket om arbeid og psykisk helse. Dette satte tankevirksomheten i gang hos tilhørerne.

- Dette var nyttig, vi tenker ikke over det med arbeid og psykisk helse i hverdagen. Så her fikk jeg nyttige innspill som jeg vil ta med meg videre, sier Anne-Karin Magnussen tillitsvalgt i Stiftelsen Trondheim Pirbad.

Konferansen munnet ut i en diskusjon om arbeidsmiljøsatsingen i organisasjonen framover. Harald Sehm, medlem i sentral gruppe for arbeidsmiljøarbeid innledet til deltakerne om Fagforbundets satsing på arbeidsmiljøarbeid. Konferansen ønsket at Fagforbundet Sør-Trøndelag skal fortsette å utvikle arbeidet med arbeidsmiljøarbeid.