Gullunger og rakkerunger på Ørlandet - Fagforbundet

Gullunger og rakkerunger på Ørlandet

Det var en vellykket barnehagekonferanse på Ørlandet. 36 engasjerte medlemmer fikk en lærerik samling, under temaet "Gullunger og rakkerunger" og yrkesetikk i barnehagen.

Første dag var viet til barnepsykolog Bent Storå. Under temaet "Gullunger og rakkerunger", ble utagering, grensesetting, ris og ros satt ord på. Hva er utagering, og hva kan årsakene være? Tydelighet under grensesetting er viktig. Direkte tilbakemeldinger til barnet, ikke dette:" du er så flink, flink, flink syndromet". Vær tydelig på hvem som bestemmer, mente Storå. Vi har alle, store som små, mål vi streber etter å klare. Noen målsettinger kan virke så store at de blir uoverkommelige. Med å bryte ned hovedmålene til små delmål blir det mye lettere å komme til topps. Husk: Skryt og tilbakemeldinger!

Rådgiver Ingri Bjørnli i seksjon kirke, kultur og oppvekst sentralt, kom andre dag. Hun belyste tema som fikk diskusjonene godt i gang i salen. Yrkesetikk i barnehagen, hvor går grensene for deg som ansatt og privatperson? Hva med sosiale medier- er det greit å være "facebook-venn" med foreldre/barn? Og hva med bilder av barn? Taushetsplikt, er det noe vi har kun i arbeidstiden, og hvem har vi taushetsplikt ovenfor? Hva med kolleger, er det greit å diskutere noe vi har fått informasjon om? Ja, det blir alltid mange spørsmål når det skal diskuteres etikk. Bjørnli oppfordret forsamlingen til å ta opp dette med etikk på arbeidsplassene og nedfelle retningslinjer.

Bjørnli snakket også om håndtering av medisiner i barnehagen. Om at det burde foreligge retningslinjer for dette i kommune. Forsamlingen ble tipset om å invitere kommunelege og administrasjon til et medlemsmøte, og ta opp dette med håndteringen av legemidler.

Til sist ble det oppfordret til å sette pris på alle yrkesgruppene i barnehagen. Alle trengs og gjøre en like viktig jobb, for at barnehagen skal bli en kvalitativ god og trygg oppvekstplass for barn.