Årets julelotteri - trekning - Fagforbundet

Årets julelotteri - trekning

Hele 33 loddbøker ble sendt ut til fagforeningene og alle loddene ble solgt. Inntekten fra loddsalget går til sykehuset vårt i St. Petersburg. Tusen takk for alle bidrag.

Dokumenter