Fagforbundet Sør-Trøndelag - rasismefri sone - Fagforbundet

Fagforbundet Sør-Trøndelag - rasismefri sone

Underskrevet avtale
Avtalen om rasismefrisone er underskrevet av regionsekretær i Norsk Folkehjelp Midt-Norge Mona Staven Lundereng og fylkesleder i Fagforbundet Sør-Trøndelag Arne Jan Skjerdingstad (Foto: Gunn Elin Flakne)

Fagforbundet Sør-Trøndelag og Norsk Folkehjelp region Midt-Norge skrev i dag under en avtale som gjør Fagforbundet Sør-Trøndelag og våre arrangementer til rasismefri sone!

- Gratulerer med rasismefri sone, sa regionsekretær i Norsk Folkehjelp Mona Staven Lundereng, i dag da det ble undertegnet en avtale på fylkeskontoret til Fagforbundet Sør-Trøndelag.

Den rasismefrie sonen vil markeres ved flere anledninger i de kommende årene. Fylkeskretsen tar med dette et vikig samfunnsansvar og markerer oss som en rasismefri sone med de forpliktelser og muligheter som ligger i det.

Mer om rasimefri sone kan du lese på følgende Norsk Folkehjelp sine nettsider: http://www.folkehjelp.no/no/Arbeid_i_Norge/Asyl_og_integrering/Rasismefri_sone/