Fylkeskonferansene på Røros snart igang - Fagforbundet

Fylkeskonferansene på Røros snart igang

Nå er over 160 tillitsvalgte som representerer henholdsvis ungdommen, pensjonistene og seksjonene på vei til Røros for å avholde fylkeskonferansene 2011.

På programmet over 2 dager på Røros står blant annet uførepensjon, yrkefaglige utfordringer og valgkamp på plakaten. I tillegg skal seksjonene, ungdommen og pensjonistene vedta sine planer for de neste 2 åra og det skal velges nye ungdomsutvalg, pensjonistutvalg og seksjonstyrer. Følg med på nettsidene til Fagforbundet Sør-Trøndelag og/eller følg oss på Facebook og bli oppdatert.

Programmet for konferansen ser slik ut:

11.januar:

10.45 Registrering med kaffe og frukt
11.15 Åpning
12.00 Lunsj
13.00 Kulturelt innslag
13.30 Yrkespolitiske utfordringer
         v/ Linn E. Hemmingsen, leder Fagforbundet Ungdom
15.30 Pause med innsjekk av rom
16.00 Separate fylkeskonferanser 

19.30 Middag

12.januar:

09.00 Morgenstund
09.15 Uførepensjon
         v/ Ole Roger Berg, fylkesstyret
10.15 Pause med utsjekk
10.35 Vi velger våre arbeidsgivere. Kommune og fylkestingsvalget 2011.
         v/ Gunn Elin Flakne, nestleder Fagforbundet Sør-Trøndelag og leder av valgkamputvalget.
11.30 Felles debatt/spørsmål rundt de to innledningene
12.30 Avslutning
13.00 Lunsj
13.45 Avreise vel hjem!