Nye tillitsvalgte valgt på fylkeskonferansene - Fagforbundet

Nye tillitsvalgte valgt på fylkeskonferansene

Første dag er over på fylkeskonferansene, og den ble avsluttet med valg av nye seksjonstyrer, ungdomsutvalg og pensjonistutvalg.

Dagen startet med en flott åpning av fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad og Mette Henriksen Aas, seksjonleder for seksjon kirke, kultur og oppvekst. Deretter ble deltagerne rørt av en sterk musikalsk sekvens ved Bøygard.

Leder i Fagforbundet ungdom, Linn Hemmingsen fortsatte konferansen med et engasjerende innlegg fra talerstolen. Det førte med seg en bred debatt som favnet de fleste tema.

Dagen ble avsluttet med seksjonene, pensjonistene og ungdommens egne fylkeskonferanser. Her ble det blant annet valgt nye styrer og nye ledere.

For sekjson kirke, kultur og oppvekst ble Janne Kristin Bjørneraas valgt som ny leder. Hun er barne og ungdomsarbeider fra Trondheim, og er for tiden hovedtillitsvalgt i Trondheim Kommune.

For seksjon samferdsel og teknisk ble Børge Tingstad gjenvalgt som leder av seksjonen. Han er bussjåfør ved Nettbuss Trondheim.

Seksjon kontor og administrasjon valgte Tor Andreas Skagseth som ny seksjonsleder. Han har vært ungdomstillitsvalgt i fylkeskretsen i forrige periode og arbeider også som kontormedarbeider ved Trondheim Renholdsverk.

Grete Mosand ble gjenvalgt som leder av seksjon helse og sosial, hun er hjelpepleier i Trondheim Kommune.

Sonia Kvam ble valgt som ny leder av ungdomsutvalget, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Sør-Trøndelag, Sonia arbeider som barne og ungdomsarbeider ved en skole i Trondheim.

Ola Erik Sivertsen ble gjenvalgt som leder av pensjonistutvalget, pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Sør-Trøndelag.