Kjemper for flere heltidstillinger - Fagforbundet

Kjemper for flere heltidstillinger

- Vi er opptatt av at de som vil ha hel stilling, skal få det, sier fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad til Adresseavisen den 15.02.

Adresseavisen slår lørdag 12.02 opp at 8 av 10 småbarnsforeldre kan tenke seg å jobbe redusert tid for å få mer tid til barna. Fagforbundet Sør-Trøndelag mener det er synd at man skal bli tvunget over på deltid for å få mer tid til barna.

- Vi har mange medlemmer som jobber i deltidsstillinger, men som gjerne vil ha full jobb. Vi er opptatt av at de som vil ha hel stilling, skal få det. Dette handler om likestilling, for det er spesielt i kvinnedominerte yrker mange jobber deltid, sier Arne Jan Skjerdingstad leder i Fagforbundet Sør-Trøndelag i en kommentar til Adresseavisen 15.02.

- Skal man forsørge seg selv så er man avhengig av en full stilling, sier Skjerdingstad.

Videre mener Skjerdingstad at arbeidegiverne også må ta mer hensyn til småbarnsforeldre når arbeidet planlegges. Mange av Fagforbundets medlemmer arbeider i turnus, det er vanskelig å kombinere dette med et familieliv. - Det handler om tilrettelegging, sier Skjerdingstad til Adresseavisen den 15.02.