Fagforbundskoret har nytt opptak for sangere! - Fagforbundet

Fagforbundskoret har nytt opptak for sangere!

Vi ønsker alle interesserte medlemmer velkommen til Melhus Rådhus 13. mars, kl. 16.00 - 20.00.

Er du interessert i å synge i Fagforbundskoret?
Se aktuelle dokumenter for mer informasjon!

Dokumenter