Uverdige forhold ved Klæbu sykehjem (adressa.no) - Fagforbundet

Uverdige forhold ved Klæbu sykehjem (adressa.no)

Innleide ansatte arbeider doble vakter uten overtidsbetaling.

Fagforbundet arbeider for å bekjempe disse forholdene, som adressa.no har avslørt ved Klæbu sykehjem.

http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article1591706.ece