Fylkesmøte åpner - Fagforbundet

Fylkesmøte åpner

På Røros samles nå 102 delegater til Fylkesmøte 2011.

Her er møtets dagsorden:

Dagsorden for fylkesmøte 8.- 9. mars 2011:

1.         Åpning
2.         Godkjenning av innkalling
3.         Godkjenning av dagsorden
4.         Godkjenning av forretningsorden
5.         Valg av funksjonærer
6.         Valg av redaksjonskomite
7.         Årsberetning 2010
8.         Regnskap 2010
9          Strategiplan 2011-2012
10.       Innkomne forslag
11.       Budsjett 2011
12.       Valg i henhold til vedtektene
13.       Tema, - Fagligpolitisk arbeid / Valgkamp
14.       Redaksjonskomiteens innstilling
15.       Avslutning

Følg møte på Fagforbundet Sør-Trøndelags facebookside:

http://www.facebook.com/pages/Fagforbundet-S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/118446151553698