Nytt fylkesstyre valgt - Fagforbundet

Nytt fylkesstyre valgt

På slutten av fylkesmøtets første dag ble det valgt et nytt fylkesstyre. Det består nå av 15 styremedlemmer.

Fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad ble gjenvalgt for to nye år, det samme ble nesteleder Gunn Elin Flakne. Det ble valgt en ny opplæringsansvarlig, Grete Yri Auestad. Auestad er i dag leder i Fagforbundet Trøndelag teatertekniske fagforening. Tarjei Leistad ble valgt som ny organisasjonssekretær, en nyoprettet funksjon i fylkesstyret. Leder i Fagforbundet Ingeniørvesenets arbeiderforening Roger Mogseth ble valgt som nytt styremedlem.

Her er det nye fylkesstyret med de tidligere valgte sekjsonsrepresentantene, ungdomstillitsvalgt og pensjonisttillitsvalgt:

Fylkesleder:                             Arne Jan Skjerdingstad (Fagforbundet Melhus)
Nestleder:                                Gunn Elin Flakne  (Fagforbundet Tydal)
Opplærringsansvarlig:          Grete Yri Auestad (Fagforbundet Trøndelag teatertekniske
                                                                                     fagforening)
Organisasjonssekretær:       Tarjei Leistad  (Fagforbundet Trondheim)
Styremedlem:                          Solfrid Løvseth (Fagforbundet Melhus)
Styremedlem:                          Ole Roger Berg (Fagforbundet Buss- og sporveisbetjeningens
                                                                                     fagforening)
Styremedlem:                          Kristin Sæther   (Fagforbundet Trondheim)
Styremedlem:                          Gunn Karin Olsen (Fagforbundet Bjugn)
Styremedlem:                          Roger Mogseth  (Fagforbundet Ingenigørvesenets arbeiderforening)

Seksjon samferdsel og teknisk:         Børge Tingstad
Seksjon helse og sosial:                      Grete Mosand
Seksjon kontor og administrasjon:    Tor Andreas Skagseth
Seksjon kirke, kultur og oppvekst:      Janne K. Bjørneraas
Ungdomstillitsvalgt:                               Sonia Kvam
Pensjonisttillitsvalgt:                              Ola Erik Sivertsen
Vara styremedlem:                                 Eldbjørg Broholm  (Fagforbundet Hitra)
Vara styremedlem:                                 Gunnar Ludvigse  (Fagforbundet St.Olavs hospital)