Har din kommune forpliktet seg? - Fagforbundet

Har din kommune forpliktet seg?

Gjennom Manifest mot mobbing (2011-2014) bidrar vi til at mobbing settes på den nasjonale agendaen!

Vi vet imidlertid at det viktigste arbeidet mot mobbing er det som skjer lokalt. Vi bistår det lokale arbeidet blant annet gjennom å sette årlig fokus på områder som er sentrale i arbeidet mot mobbing. Digital mobbing er det første området vi vil sette fokus på.

Arbeidet mot mobbing krever lokal handling og må forankres på lokalt politisk nivå.

Les nyhetsbrevet fra manifest mot mobbing under aktuelle dokumenter!

Dokumenter