Kommunikasjon på dagsorden - Fagforbundet

Kommunikasjon på dagsorden

Medlemmer i seksjon kontor og administrasjon i de tre midtnorske fylkene samlet seg til to dager i kommunikasjonens tegn i Molde.

Seksjon Kontor og Administrasjon i Sør-Trøndelag arrangerte i samarbeid med Møre og Romsdal og Nord Trøndelag fagdager for kontoransatte 7. og 8 September på Quality hotell alexandra i Molde. Det var 70 deltagere fra de tre fylkene som fikk to innholdsrike dager. Vi startet med en innledning fra seksjonsstyret sentralt, før vi gikk over til en innledning om IA avtalen, lagt frem av Nav molde ved Øystein Jacobsen. Deretter startet vi med Myndiggjorte medarbeidere med en innledning fra Omstillingsenheten, ved Torstein Amdal. Resten av dagen brukte vi til temaet Mindfullness. Det er ett tema som går på oppmerksomt nærvær, foredragsholder Marie Midtsund fikk deltagerne til å rette fokuset på det som var viktig.

Dag to var det Eli Rygg som hadde eget program som gikk på kommunikasjon. Deltagerne på kurset fikk både glade og tunge historier. Et utrolig bra foredrag, som gav alle en tankevekker og noe å tenke på i hverdagen.