Seksjonsarbeid og hersketeknikker - Fagforbundet

Seksjonsarbeid og hersketeknikker

Seksjonsledere planlegger
(Foto: Tor Andreas Skagseth)

Seksjonsarbeid og hersketeknikker var satt på dagorden når seksjon helse og sosial, og seksjon kontor og administrasjon i Sør-Trøndelag samlet sine lokale seksjonledere på samling.

Seksjonslederne i seksjon SHS og SKA var samlet på Quality hotell Oppdal 20. og 21. september. Det var deltagere fra 14 forskjellige fagforeninger som var samlet til en god diskusjon rundt vår organisasjon og hvordan vi jobber i seksjonen. Første dagen var forbeholdt egen organisasjon, medlemsutvikling, og hvordan vi bygger nettverk.  Deltagerne ble satt i små grupper der diskusjonen gikk utrolig bra rundt omkring i rommet, og erfaringene ble utvekslet. Dag to var det organisasjonssekretær Tarjei Leistad som hadde temaet Hersketeknikk. Mange deltagere fikk seg en oppvekker på hva som er hersketeknikk og hvordan vi skal møte slike ting.

Det ble to flotte dager der tilbakemeldingene fra deltagerne var bra, og der mange fikk nye innfallsvikler på forskjellige tema.