Fagforbundet Sør-Trøndelag - Fagforbundet

Fagforbundet Sør-Trøndelag

og Kompetansesenteret i Trondheim - sentralbordet er stengt tirsdag 11. og onsdag 12. oktober

Fylkeskretsens tillitsvalgte treffes på kontortelefon eller mobil:
Arne Jan Skjerdingstad, leder - 73 87 41 25 / 906 72 877
Gunn Elin Flakne, nestleder - 73 87 41 23 / 950 26 110

http://sor-trondelag.fagforbundet.no/fylkesstyreansatte/