Nytt studietilbud: Fagbevegelsens historie - Fagforbundet

Nytt studietilbud: Fagbevegelsens historie

I samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag er Fagforbundet en stor bidragsyter til at et nytt og spennende studium i fagbevegelsens historie ser dagens lys høsten 2012. Du kan melde deg på nå!

Studiet Fagbevegelsens historie utgjør 30 studiepoeng. Det er et nytt samlingsbasert studietilbud fra høsten 2012.

Prosjektet har sitt utspring i et samarbeid mellom Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet Sør-Trøndelag, Utanningsforbundet i Trondheim, LO i Trondheim og HiST. Med Fagforbundet som støttespiller er studiet en realitet fra høsten 2012.

Innholdet i studiet vil dreie seg rundt arbeidsliv, fagorganisering og demokratisering fra rundt 1850 tallet og fram til idag. Studiet tar sikte på seg at studenten kan se dagens utfordringer i et historisk perspektiv. På den måten kan tillitsvalgte skaffe seg nye verktøy til å løse dagens utfordringer.

Se brosjyren her.

Les også mer på studiets hjemmeside: www.fagbevegelsenshistorie.org

Meld din intresse til tarjei.leistad@fagforbundet.no. Påmeldingsfrist er 10. april.

Dokumenter