Målet er heltid - Fagforbundet

Målet er heltid

Arne Jan Skjerdingstad, leder, Fagforbundet Sør-Trøndelag (Foto: Trond Isaksen)

Vi kan ikke være fornøyde med helsesektoren som arbeidsplass så lenge folk ikke kan leve av lønna si, betaler sin egen sviktende helse med deltid og midlertidig jobb gjør at folk for eksempel ikke kan kjøpe et sted å bo, sier lederen for Fagforbundet i Sør-Trøndelag, Arne Jan Skjerdingstad i en kronikk i Adresseavisen.

Krever trygghet og forutsigbarhet

Ufrivillig deltid er et stort problem i arbeidslivet. Deltidsarbeidende mangler forutsigbarhet for jobb, inntekt og fritid. Mange ansatte jobber hver tredje helg eller sjeldnere, og har fast stilling. «Hullene» dekkes opp av ansatte i diverse stillingsbrøker – i stadig jakt på ekstravakter. Deltidsarbeidende mangler forutsigbarhet for jobb, inntekt, pensjon og fritid. Det er dette spørsmålet diskusjonen om jobbing i helgene egentlig handler om. Fagforbundet gjør ikke jobben sin hvis vi ikke forsøker å gjøre noe med dette problemet. Målet er heltid, skriver Skjerdingstad i kronikken i Adressa.

Vi må ha bedre betalt

Helgejobbing i helsesektoren er alt for dårlig betalt. Fagforbundet har ment og mener at 35 kroner timen i helgetillegg er alt for dårlig, og har fremmet krav om det i tariffoppgjørene. Under oppgjøret i 2010, det såkalte likelønnsoppgjøret, fremmet Fagforbundet krav om høyere helgetillegg, men overraskende nok satte Norsk Sykepleierforbund seg imot. De ville heller prioritere fast lønn enn tillegg.

Selvvalgt deltid, men er den frivillig, spør Fagforbundet

Mange av de som jobber deltid sier de har valgt å jobbe slik. Noen jobber deltid ved siden av skole eller studier, og det er greit. Andre løser tidsklemma ved at en av foreldrene (oftest mor) jobber redusert mens barna vokser opp. En tredje, stor gruppe jobber deltid fordi de syns det er for tungt å stå i full stilling i hardt belastende jobber i for eksempel helsesektoren. Disse gruppene svarer at de har valgt å jobbe deltid selv, men kan vi si oss fornøyde av den grunn?

Vi kan ikke være fornøyde med norsk arbeidsliv, når den eneste måten å ordne hverdagen på er at en av foreldrene velger å jobbe deltid. Skal vi si at det er greit at så mange jobber i helsesektoren er så fysisk krevende at folk går ned i stillingsprosent og betaler for sin egen sviktende helse og belastningsskader, selv om de sier at de har valgt det selv?

Fagforbundets svar er nei. Vi mener at grunnbemanningen må bedres, de ansatte må få bedre mulighet for faglig utvikling, bedre betalt - særlig for ubekvemme arbeidstider - og hele, faste stillinger som folk kan leve av. Først når vi kommer dit kan vi si oss fornøyd med helsesektoren som arbeidsplass.