Ny Barnehagelov - uttalelse - Fagforbundet

Ny Barnehagelov - uttalelse

Uttalelse vedrørende ny Barnehagelov er sendt Familie- og barnedepartementet. Den ble vedtatt på Representantskapet 10. januar 2005. Fagforbundet i fylket har vel 18.000 medlemmer, hvorav i overkant av 2000 arbeider i barnehager og i SFO.

Dokumenter