Tilbud om full jobb i Trondheim kommune - Fagforbundet

Tilbud om full jobb i Trondheim kommune

Applauderer
Leder i Fagforbundet Trondheim, Kristin Sæter, er glad at politikerne innfrir løfte om å satse på heltid. (Foto: Per Flakstad, Fagbladet)

Alle ansatte ved et nytt sykehjem på Dragvoll skal få tilbud om heltid, skriver Adresseavisen 13.mars. – Kristin Sæther, leder i Fagforbundet Trondheim, applauderer.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) og leder i helse- og velferdskomiteen, Heidi Eidem, sier til Adresseavisen at de er overbevist om at det å gi ansatte heltidsstillinger, vil gjøre det lettere både å rekruttere, ansatte, og holde på ansatte. Samtidig skal de ansatte tilbys 30 timers arbeidsuke, som innebærer 6-timers arbeidsdag. Kristin Sæther mener også dette tiltaket er nødvendig for å rekruttere helsearbeidere til kommunen.

Politikerne leverer

Før kommunevalget i 2011 utformet Fagforbundet Trondheim, LO i Trondheim, LO kommune, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet et ”trondheimsmanifest” med en rekke krav til politikerne.  En oppsummering på LOs representantskapsmøte i begynnelsen av mars,  viser at tolv av krava i manifestet er enten vedtatt eller blir ivaretatt gjennom den 3-part-samarbeidsavtalen mellom politikerne, administrasjonen og arbeidstakerorganisasjonene skal underskrive.

12 krav er på gang

Bjurstrøm til Trondheim med penger til heltid

Flere faste på heltid