Våren er kommet - Fagforbundet

Våren er kommet

Vår renholder Sølvi Refsnæs plukket hesthov i dag 9. mars - hærlig!