Uttalelser fra Fylkesmøtet 1. og 2. mars 2005 - Fagforbundet

Uttalelser fra Fylkesmøtet 1. og 2. mars 2005

Her finner du følgende uttalelser; "Nei til mer privatisering i skolen", "Behold og styrk dagens Arbeidsmiljølov", "Heltid - deltid", "Forsvar Folketrygden - forsvar pensjonene - utsett behandlingen til etter valget", "6-timers dagen nå" og "Stortingsvalget 20005 - ny kurs".

Dokumenter