Innlegg i Fagbladet - Stig Bergstrømming, 46, vaktmester, Løkken - Fagforbundet

Innlegg i Fagbladet - Stig Bergstrømming, 46, vaktmester, Løkken

Jeg brenner for at vi må få en bedre kommuneøkonomi slik at vi kan opprettholde et tilbud på et akseptabelt nivå for innbyggerne våre.