Innlegg i Fagbladet - Gunn Elin Flakne (41), hjelpepleier, Tydal - Fagforbundet

Innlegg i Fagbladet - Gunn Elin Flakne (41), hjelpepleier, Tydal

Jeg brenner for at de ansatte beholder yrkesstoltheten og ikke gå på akkord med seg selv på grunn av stramme budsjetter. Jeg er opptatt av kommunesammenslåing på tvers av folkeviljen, av tillitsvalgtopplæring, og at vi må snakke politikk med medlemmene og arbeide for en ny regjering.