Valgt på Landsmøte - fra Sør-Trøndelag - Fagforbundet

Valgt på Landsmøte - fra Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag vil i perioden ha følgende med i sentrale utvalg:

Kontrollkomitén:

Randi Helene Aronsen                       Gjenvalg

 

Fylkesrepresentanter i Landsstyret

Arne Jan Skjerdingstad                    Gjenvalg

Gunn Elin Flakne                             Gjenvalg

1. vara: Judith Refsnes                    Gjenvalg

2. vara: John Olav Berdahl                Ny

 

6 medlemmer fritt valgt blant landsstyrets medlemmer

(blant fylkesrepresentantene):

Gunn Elin Flakne                              Ny

Valgt fra seksjonskonferansen inn i landsstyret:
Grete Yri Auestad, SST                     Ny


Hanne Arntzen
ble valgt som leder av Kompetansesenteret i Trondheim.