Etiske retningslinjer - Fagforbundet

Etiske retningslinjer

Representantskapet 8.-9. juni 2005 vedtok følgende etiske retningslinger

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

 

Fagforbundet Sør-Trøndelag bygger på arbeiderbevegelsens verdier, som har sin bakgrunn i tanken om frihet, likhet og solidaritet, som vi i hverdagen praktiserer gjennom omtanke, solidaritet og samhold.  Denne grunnleggende ideologiske forankringen gjenspeiles i de etiske krav vi stiller til det arbeid hver enkelt av oss utfører til beste for våre medlemmer.

 

Våre etiske retningslinjer tar ikke bare sikte på å regulere Fagforbundets forhold til omverdenen.  Det skal også legges til rette for en positiv utvikling av Fagforbundets kultur med det formål å utvikle fellesskapet og en atmosfære av åpenhet, tillit, stolthet og tilhørighet.

 

Fellesskap og ansvar ligger til grunn for det sett av normer og regler som her er nedfelt og som må etterleves for at våre felleskapsverdier skal realiseres og våre mål nås.

 

De etiske retningslinjene må også sees i sammenheng med internkontrollen og arbeidsmiljøet i Fagforbundet.

 

Dokumenter