Uttalelser fra Representantskapsmøtet 8.-9. juni 2005 - Fagforbundet

Uttalelser fra Representantskapsmøtet 8.-9. juni 2005

Represtentantskapet vedtok uttalelsene "Satsningspost ikke salderingspost" og "Støtt bryggeriarbeiderne"

Satsingspost ikke salderingspost

 

Senter for barn og unge er i dag blitt en salderingspost i budsjettene. Dette kan vi ikke akseptere.

 

Vi må sørge for at samfunnet er rustet til å ta vare på de som er utsatt for ulike typer overgrep, og må sørge for at de får den hjelp og støtte de trenger.

 

Barn som er blitt utsatt for ulike typer overgrep har ofte adferdsproblemer og konsentrasjonsvansker.  Vi må derfor sikre at ansatte i barnehager, skoler og skolefritid får faglig kompetanse på disse områdene.

 

Med økt kompetanse og økt voksentetthet er de ansatte bedre rustet til å ivareta det enkelte barn sine behov.

 

Fagforbundet vil derfor at Senter for barn og unge blir en satsningspost og ikke en salderingspost.

 

Sammen for kvalitet!

 

 

 

 

Støtt bryggeriarbeiderne

 

Fagforbundet Sør-Trøndelag støtter bryggeriarbeiderne ved Dahls bryggeri i Trondheim i deres kamp mot raseringen av arbeidsplassene.  Det vil bli resultatet av regjeringens fjerning av avgiften på engangsflasker fra 1. juli.  Uten denne vil store deler av bryggerinæringen bli sentralisert, med tap av hundrevis av arbeidsplasser i Trondheim.  Dette kan vi ikke akseptere.

 

Sett fra et miljøsynspunkt er det også et meget dårlig vedtak regjerningen har gjort, da det vil slå beina unna returordningen.

 

Vi krever  at en ny rød-grønn regjering reverserer et slikt vedtak til høsten.