Ledersamling - Fagforbundet

Ledersamling

Ledersamling
Fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad snakker til forsamlingen (Foto: Fagforbundet Sør-Trøndelag)

Hva er godt fagforeningsarbeid? Hvordan gi medlemmene i Fagforbundet et best mulig tilbud? Hvordan få vedtak i kommunestyrer og storting til å bli slik våre krav er?

Dette var blant diskusjonstemaene når faglig politisk arbeid og godt fagforeningsarbeid sto på dagsorden da fylkesstyret og fagforeningslederne møttes til 2 dager med ledersamling på Brekstad.

Masse gruppearbeid og diksusjoner førte til flere innpill på hvordan vi skal fungere best mulig som organisasjon slik at medlemmene får det beste tilbudet.

- Mange gode innspill gjør at jeg ser lyst på det arbeidet vi videre skal gjøre for at medlemmene skal få et enda bedre tilbud av oss, sier fylkesleder Arne Jan Skjerdingstad.

Dag 2 har det faglig politiske arbeidet stått på dagsorden. Diskusjonen gikk høyt om hvordan en kan jobbe fagligpolitisk og hvordan vi kan bidra til det beste for våre medlemmer i den kommende stortingsvalgkampen.

- Mange av beslutningene i i kommunstyrer, fylkesting og storting har direkte innflytelse på våre medlemmers arbeidshverdag. Derfor er det avgjørende at vi er på banen og forteller politikerne hva vi mener, hva vi krever, forteller nestleder Gunn Elin Flakne.