Solidaritetsamarbeid blant ungdommen - Fagforbundet

Solidaritetsamarbeid blant ungdommen

Solidaritetsamarbeid i mørket
(Foto: Fagforbundet Sør-Trøndelag)

Norsk Folkehjelp solidaritetsungdom og Fagforbundet ungdom har undertegnet en samarbeidsavtale. Det utvidede solidaritetsamarbeidet blant ungdommen ble markert med arbeidsplassbesøk.

Solidaritet ute på arbeidsplassene

Ungdomsutvalget i Sør-Trøndelag og Norsk folkehjelp solidaritetsungdom har innledet et tettere samarbeid om solidaritetsarbeidet. Arbeid mot fordommer og rasisme, kampen mot atomvåpen og situasjonen i Midt-Østen er noen av de konkrete sakene som solidaritetsungdommen og Fagforbundets ungdom engasjerer seg i. For å markere starten på et bedre samarbeid, ble arbeidsplasser i Trondheim besøkt og mang en god solidaritetsprat ble holdt med alt fra brannmenn til sykepleiere. Med seg ute på arbeidsplassene hadde ungdommen med seg 80 små poser med en overaskelse til medlemmene.

- Vi ble godt motatt, det er tydelig at solidariteten står sterkt ute blant medlemmene, slår Saman Al-Dahesi fra Fagforbundet ungdom fast etter arbeidsplassbesøkene. 

Menneskebibliotek

Framover skal ungdommen arrangere flere fellestiltak som blant annet et menneskebibliotek. Et bibliotek med levende bøker, som kan bidra til å avkrefte flere fordommer vi har mot andre mennesker.

- Menneskebibliotek og andre tiltak er gode for å sette samarbeid og sakene våre på dagsorden, sier Al-Dahesi.

Ungdommen på arbeidsplassbesøk og deler ut små solidaritetposer med overaskelse i.