Fylkeskretsens kontor er stengt 16.-18. januar - Fagforbundet

Fylkeskretsens kontor er stengt 16.-18. januar

Vi er på Regionsamling på Stjørdal. Alle kan treffes på mobil.